Blogi | maaliskuu 28, 2023

Mistä tunnistaa vanhentuneen automaatiojärjestelmän? Katso järkyttävät kuvat!

Okei okei… Ei nämä ihan ”järkyttäviä” kuvia ole. Oikeastaan nämä vanhat järjestelmät ovat näin automaatiomiehen silmään jopa melko nostalgisia – suorastaan sympaattisia. Ja usein bongailemme eri hotelleissa eri aikakausien huonesäätimiä ja arvuuttelemme niiden malleja WhatsApp-ryhmissä. Mutta se on toinen tarina se…

Olen noin 17 vuotta työskennellyt rakennusautomaatiojärjestelmien parissa ja lähes aina rakennusautomaation uusimisen tai rakennusautomaation saneerauksen syynä on jokin seuraavista. Oman kokemukseni mukaan järjestys on myös tämä:

  1. Nykyinen järjestelmä on vanhentunut ja siihen ei saa enää varaosia eikä sitä voi laajentaa. Tämä on tyypillisin syy. Rakennusautomaatiojärjestelmän elinkaari on tyypillisesti 15-20 vuotta ja jos nyt katsotaan melkein mikä tahansa 15 vuotta sitten asennettu järjestelmä, niin voidaan melko varmuudella sanoa, että rikkoontuneen komponentin tilalle ei saa enää uutta vastaavaa. Tai jos saa, niin se maksaa paljon! Lähtökohtaisesti kaikki muutkin tässä listassa esitetyt uusimiseen johtavat syyt liittyvät jollain tavalla tähän kohtaan yksi.
  2. Rakennuksessa uusitaan muutakin talotekniikkaa ja vanhentunut automaatio kannattaa uusia samalla. Usein energiaremonttien yhteydessä tai vaikkapa rakennusta laajennettaessa on tarvetta tehdä muutoksia (joskus isojakin) automaatioon. Tämä on joskus työlästä (=kallista), jos laajennus joudutaan tekemään vanhentuneeseen järjestelmään, jonka varaosat ovat kiven alla. Samalla on usein hyvä uusia automaatiokin, kun uusitaan IV-koneita tai lämmitysjärjestelmää.
  3. Tietoturva- ja valvomojärjestelmät. Melko usein törmäämme täysin toimintakuntoiseen automaatiojärjestelmään, mutta sen valvomo on sen verran vanha, että se ei pyöri muulla kuin vanhemmilla 32-bittisillä Windows-alustoilla. Usein Windows XP:llä. Windows XP:hen eikä Windows 7:aankaan ole enää pitkään aikaan saatu tietoturvapäivityksiä. Ja tuon ajan itse automaatiojärjestelmätkin ovat melkoisen haavoittuvaisia. Jos halutaan pilvivalvomoa tai etävalvontaa, eivät vanhat valvomot oikein tule enää kyseeseen. Tällöin usein täytyy uusia myös automaatiojärjestelmän laitteet. Tähän on olemassa myös kevyempiä modernisointimalleja (kysy!).
  4. Vanhentunut järjestelmä ei teknisesti palvele tarkoitustaan. Yllättävää kyllä, tämä ei ole kovin yleistä. Vanhat järjestelmät usein ajavat yllättävän hyvinkin automaation perustoiminnallisuudet! Mutta luonnollisesti modernien kiinteistöjen integraatioita, laskentatehoa vaativia energiaoptimointeja tai käyttäjäystävällistä ja responsiivista (mobiililaitteillakin toimivaa) käyttöliittymää ei voida toteuttaa 00-luvun järjestelmillä.
  5. Järjestelmän tuki puutteellinen tai sitä ei ole. Tämä on melkoisen yleinen järjestelmän uusimisen syy. Voi olla, että rakennusautomaatioksi on rakennusvaiheessa valittu (halpa mutta teknisesti mukiin menevä) automaatiojärjestelmä, johon ei ole Suomessa toimivaa tukiorganisaatiota tai pahimmillaan järjestelmä on yhden toimijan oma tuote tai toimija on itse ainoa kyseisen järjestelmän maahantuoja. Näitä järjestelmiä on uusittu jopa takuuaikana muutamia vuosia vanhoista kohteista. Joskus olemme uusineet automaatiojärjestelmän jopa rakennuksen rakennusaikana… Tästä syystä suosittelemme käyttämään tuttuja ja yleisesti (Suomessa) käytössä olevia brändejä automaatiojärjestelmissä.

Mistä tunnistan vanhan järjestelmän?

Lähtökohtaisesti, jos vähänkään suurempi kiinteistö, kuten asuinkerrostalo tai toimistokiinteistö, on rakennettu 2000-2010 välissä, siinä todennäköisesti yleensäkin on automaatiojärjestelmä ja todennäköisesti sitä ei ole vielä uusittu ja tällöin se on myös vanhentunut. Täyttää melko varmasti kohtien 1 ja 3 kriteerit. Ensimmäinen vikatilanne saattaa aiheuttaa ilmanvaihdon pysähtymisen tai ongelmia lämmityksessä ja korjaus saattaa (hätätyönä) tuolla todella kalliiksi. Tästä syystä kannattaa toimia ENNEN kuin on hätä päällä.

Vanhemmassa rakennuskannassa asuinrakennuksissa automaatio on usein melko kevyt (kaukolämpösäädin + jotain pientä) tai varsinaista automaatiota ei ole ollenkaan. Isommissa rakennuksissa (toimistot, sairaalat, koulut, hotellit, tuotantolaitokset, ym.) automaatiojärjestelmä löytyy melko varmasti myös vanhemmista rakennuksista. Varsinkin niissä vanhan järjestelmän päivittäminen auttaa hallitsemaan energiakuluja sekä seuraamaan olosuhteita.

Automaatiojärjestelmä on helppo bongata esimerkiksi lämmönjakohuoneesta tai ilmanvaihdonkonehuoneesta. Jos bongaat seuraavia, sinulla on käsissäsi vanhentunut järjestelmä, johon varaosia löytyy lähinnä jätekeräyspisteiden SER-koreista.

Legacy alakeskuksia. Kaikista kuvassa näkyvistä tuoteperheistä on varaosien saatavuus päättynyt.

 

Hotelli- ja toimistomaailmassa automaatiojärjestelmä on helppo bongata huonesäätimien huoneyksiköistä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä poistuneiden tuoteperheiden tuotteista. Hotelleissa ja toimistoissa ongelmia saattaa tulla herkemmin laiterikkojen kohdalla, koska yksittäistä huonesäädintä ei välttämättä voi uusia jollain toisella merkillä. Usein vanhat järjestelmät käyttävät kommunikointiin myös vanhentunutta protokollaa (kuten LON) ja tästä syystä huonesäätimet pitää melkein uusia kaikki kerralla. Tai ainakin jonkinlaisessa segmentissä.

TAC Xenta ja Micronet -huonesäätimiä. Varaosien saatavuus päättynyt.

Menikö kaikki nyt uusiksi?

Ei suinkaan. Välttämättä. Automaatiosaneerauksessa on useita tasoja. Yksinkertaisimmillaan uusitaan pelkkä ”äly”. Eli CPU-yksikkö. Tätä mallia Schneider-maailmassa kutsutaan modernisoinniksi. Siinä CPU uusitaan, grafiikat ja käyttöliittymä uusitaan ja näin saadaan koko järjestelmä moderniin valvomoon ja nykyaikainen käytettävyys. IO-kortit (kytkentöineen) ja kenttälaitteet (venttiilitoimilaitteet, anturit, ym.). voidaan jättää uusimatta. Näin saadaan tietoturva kuntoon, varaosien saatavuus kuntoon, käytettävyys kuntoon ja laajennettavuus myös. Modernisointimalli on meidän kautta saatavissa Atmostech Atmoscare, TAC Vista/Xenta sekä Fidelix FX -tuoteperheden järjestelmiin.

Modernisointimalli ei kuitenkaan ratkaise sitä ongelmaa, että IO-kortit ovat mahdollisesti 20 vuotta vanhoja ja voivat hajota milloin vain. Tästä syystä yleisin automaation saneerausmalli onko ns. ”VAK-saneeraus”, jossa uusitaan alakeskuskaappien (Valvonta-AlaKeskus) sisältö. Eli CPU ja moduulit. Ja ne kenttälaitteet, jotka uusinnan yhteydessä suoritettavassa testauksessa havaitaan rikkinäisiksi. Joskus kuitenkin uusitaan samalla kertaa myös kenttälaitteita, koska ne ovat verrattain halpoja verrattuna alakeskuslaitteisiin. Tällä ostetaan myös mielenrauhaa.

Entäs ne huonesäätimet? Huonesäätimiä on historian varrella asennettu kiinteistöihin hyvin monelaisia variaatioita. Ja kuten itse automaatiojärejstelmissäkin, huonesäätimiä voidaan uusia eri laajuudella. Joskus voidaan uusia pelkkä säädin (välikatossa) ja jättää huoneyksikkö ja muut kenttälaitteet nykyisiksi. Usein uusitaan kuitenkin ainakin jäähdytyksen venttiilien toimilaitteita, koska niiden elinkaari on samaa luokkaa itse säätimien kanssa. Huonesäätimien uusinnassa arvioidaan myös nykyisen järjestelmän kaapeloinnin soveltuvuus moderneihin järjestelmiin. Lähes aina väyläkaapelointi voidaan hyödyntää, mutta tietysti sekin voidaan uusia, jos on ollut tiedossa ongelmia väylien kanssa.

Saneerauksen yhteydessä kannattaa aina parantaa järjestelmää. Siinä vaiheessa, kun järjestelmän parissa touhutaan muutenkin, kannattaa miettiä, saataisiinko automaation piiriin myös esim. sellaisia ohjauksia, joita ei ollut aiemmassa järjestelmässä. Esim. oviohjaukset, kiuaskeskukset, valaistus… Lisäksi olosuhdeseurantaa on helppo lisätä saneerauksen yhteydessä vaikkapa langattomilla antureilla. Tai liittää järjestelmään sähkö- ja energiamittauksia ja luoda näistä kattava raportointi. Automaatiosaneeraus on myös mainio paikka ottaa käyttöön kiinteistöön lämmitysverkostojen automaattinen optimointi eli Integrio OLO.

En tunnista edelleenkään onko automaatiojärjestelmäni uusi vai vanha ja toimiiko se…

Ei hätää. Pyydä meiltä maksuton kartoitus. Katsotaan yhdessä, millainen automaatiojärjestelmä kiinteistössäsi on ja olisiko sen uusiminen ajankohtaista nyt tai mahdollisesti myöhemmin. Ja vaikka järjestelmä olisikin vanha, ei sitä välttämättä tarvitse olla heti uusimassa. Uusimisesta voidaan tehdä vaiheittainen suunnitelma (PTS) ja me autamme pitämään tiettyjä varoittavia merkkejä silmällä siihen asti. Myös riskipaikat voidaan tunnistaa ja niihin voidaan suunnitella ”hätäratkaisut” etukäteen.

 

”Mitä vaativampi kohde, sitä paremmin Integrion osaaminen tulee esille”

Asiakastarinoitamme:

Technology Park, Oulu

Innopark, Hämeenlinna

Holiday Club, Tampereen kylpylä – Hotelli Loisto

 

Tutustu saneerauspalveluumme tarkemmin ja kutsu meidät maksuttomalle kartoituskäynnille!

Kysy lisätietoja

Timo Silver

Myyntijohtaja
Rakennusautomaatio, integraatiot
timo.silver@integrio.fi
050 589 1397
Tampere, koko Suomi