Blogi | joulukuu 18, 2023

Kesä Integriolla: Energiatehokkuuden parissa työskentely on mielekästä Santeri Murrolle

Santeri Murto toimi kesän 2023 järjestelmäintegraattoriharjoittelijana Integriolla. Neljättä vuotta Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskeleva Murto sai vihiä avoimesta kesätyöpaikasta koulun Teams-kanavalta, tutustui Integrioon ja päätti laittaa hakemuksen sisään. ”Ilmoituksen kuvaus tehtävästä vastasi hyvin koulutustani, ja Integrio vaikutti paikalta, jossa pääsisi monipuolisiin sekä käytännönläheisiin työtehtäviin”, taustoittaa Murto.

Ajatus työn monipuolisuudesta osoittautui oikeaksi, ja Santeri onkin päässyt harjoittelijana muun muassa tutustumaan projektityöskentelyyn, ohjelmoimaan järjestelmiä sekä toteuttamaan työmaakäyntejä ja asennustöitäkin. ”Tämän olen kokenut erityisen mielekkäänä asiana, sillä näin pääsee näkemään oman suunnittelutyönsä jäljen ihan konkreettisesti. Tämä auttaa kokonaiskuvan hahmottamisessa”, Murto täydentää.

Osa-aikaisuus ja koulun yhdistäminen ovat onnistuneet ongelmitta

Kesätyöjakson jälkeen hommat Integriolla jatkuivat osa-aikaisena tekijänä koulunkäynnin ohessa. Samalla Santeri tekee opinnäytetyötä, jonka toimeksiantajana Integrio toimii. Aiheena on rakennusautomaatiodatamallien selvitystyö. Koulun ja työn yhdistäminen on Santerin mukaan onnistunut hyvin. ”Koulu on näin viimeisenä vuotena vähentymään päin, niin aikaa jää myös työskentelylle. Saan myös yhden kurssin suoritettua työskentelemällä Integriolla, mikä luonnollisesti myös helpottaa kuormitusta.”

Santerin mukaan Integrion remmiin on ollut harjoittelijana helppo hypätä mukaan: ”Täällä on tiivis porukka ja ei tarvitse ujostella, vaan pystyy keneltä tahansa pyytämään apua tarvittaessa.” Perehdytykseen oli panostettu, mutta parhaat opit tulevat kuitenkin käytännön työssä. ”Tällä alalla tietotaitoa pitää olla aika laajalti, joten parhaat opit tulee tekemällä. Integriolla tehdään onneksi paljon tiimityöskentelyä ja siinä on saanut oppia osaavilta työkavereilta niin työmaalla kuin suunnittelupöydälläkin.”

Tällä alalla tietotaitoa pitää olla aika laajalti, joten parhaat opit tulee tekemällä. Integriolla tehdään onneksi paljon tiimityöskentelyä ja siinä on saanut oppia osaavilta työkavereilta niin työmaalla kuin suunnittelupöydälläkin.

Oppeja onkin tullut monipuolisesti eri aiheista lyhyessäkin ajassa. ”Sähköisen talotekniikan opiskelijalle LVI-talotekniikkakin tulee tutuksi ja täällä on huomannut, miten rakennusautomaatiossa molemmat aihealueet nivoutuvat yhteen”, Murto avaa. Lisäksi projektinhallintaan ja oman työn ohjaamiseen on tullut varmuutta. ”Työtehtävät tai projektit eivät myöskään suoraviivaisesti seuraa samaa kaavaa, vaan päiviin sisältyy paljon ongelmanratkaisuja ja oman päättelytyön kehittämistä. Toki apujakin saa muilta näihin tilanteisiin.”

Mieleenpainuvimpia hetkiä ovat olleet työmaakäynnit, joissa on järjestelmien käyttöönottoa tai toimintakokeita ja pääsee olemaan vuorovaikutuksessa työn tilaajan tai tilaajan edustajan kanssa. ”Nämä ovat olleet välillä jännittäviäkin hetkiä, kun tilaajan kysymykset voivat olla aluksi haastaviakin. Mutta samoista hetkistä on saanut onnistumisen tunteita, kun onkin päässyt kertomaan itse tekemästään järjestelmästä yksityiskohtia.”

Erinomainen ensimmäinen askel urapolulle

Rakennusautomaation parissa työskentelyssä motivoi erityisesti se, että sillä pystytään vaikuttamaan paljon pinnalla olevaan energiatehokkuuteen. ”Mielestäni on motivoivaa päästä tekemään rakennuksista yhä energiatehokkaampia ja samalla asumisesta yhä kestävämpää ja edullisempaa. Mielekkyyttä tuo myös se, että pääsee työskentelemään markkinoiden laadukkaimpien komponenttien ja järjestelmien parissa”, Murto avaa. Ala tulee myös kehittymään jatkossa entisestään, mikä osaltaan lisää sen mielenkiintoa.

Santeri tuntuu löytäneen itselleen sopivan alan, jonka pohjalle on tarkoitus lähteä urapolkua rakentamaan: ”Uskon, että jatkossakin haluan työskennellä tämän tyyppisissä tehtävissä. Mahdollisesti jossain vaiheessa jatko-opinnot voivat tulla myös ajankohtaiseksi.” Integriota hän suosittelee lämpimästi muillekin opiskelijoille: ”Täällä saa hyvät eväät alalla työskentelyyn ja todella monipuolisesti ymmärrystä rakennusautomaatiosta. Erinomainen ensimmäinen askel siis urapolulle.”

Kiinnostaako oman alan kesätyöt? Ota kanavamme seurantaan niin kuulet ensimmäisenä, kun seuraavat kesätyöpaikkamme avautuvat!

LinkedIn
Facebook