Uutiset | huhtikuu 8, 2024

Integrio mukana kehittämässä hiilineutraalia asumista NSDC-hankkeessa

Suomi haluaa olla edelläkävijä maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen kestävässä kehityksessä.­ Tätä tavoitetta tukemaan on luotu myös Nordic Superblocks as Decarbonization Catalysts (NSDC) ­– Business Finlandin NextGenerationEU-rahoituksella tuettu hanke, jonka lanseeraajina toimivat Skanska, KONE, Tietoevry, Granlund, Integrio, Synocus ja Tampereen yliopisto.

NSDC:n tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kohti nollapäästöisiä rakennuksia ja hiilineutraalia asumista. Tarkoituksena on vahvistaa Suomen pyrkimystä olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja näin olla Euroopan kärkimaita hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Lisäksi hanke tukee kestävää kaupunkisuunnittelua ja -kehitystä sekä elinkaarihallinnan rakentamista tutkimuksen avulla. Hankkeen pilotointivaiheita toteutetaan tällä hetkellä muun muassa Tampereella.

Yhteinen visio NSDC:lle on:

Edustamme kansainvälisesti skaalautuvaa ja elinkelpoista kaupunkien korttelisuunnittelukonseptia, joka on luotu yhdessä sidosryhmien ja yhteisön kanssa ja niitä varten. Tarkoituksena on varmistaa kestävä ja yhteisöllinen asuminen koko elinkaaren ajaksi.

Hankkeen visiota ohjaavat periaatteet, kuten tilojen, toimintojen, palveluiden ja infrastruktuurin jakaminen. Tärkeässä osassa ovat myös saavutettavuus, tiedon jakaminen, yhteys ekosysteemiin, taloudellinen kannattavuus ja sidosryhmien luominen. Tarkoituksena on tehdä asumisesta parempaa niin ilmastonmuutoksen kuin biodiversiteetin säilymisen kannalta.

NSDC-yhteistyön ensimmäisen vaihe kestää vuoden 2025 loppuun saakka. Hankkeella on kolme päätavoitetta tuohon mennessä:

 

  1. Nordic Superblocks -konsepti on vakiintunut Suomessa kansallisella tasolla, ja siitä on tullut keskeinen tekijä suomalaisten kaupunkien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.
  2. NSDC-yhteistyö on rakentanut skaalautuvuuden ja kansainvälistymisen ekosysteemin, joka mahdollistaa mukana olevien yritysten viennin kasvua niin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.
  3. Nordic Superblocks -hanke on tukenut hankkeeseen osallistuvia kaupunkeja konkreettisilla pilottitoimilla, jotka ovat auttaneet kaupunkeja nopeuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä innovatiivisella, kustannustehokkaalla ja yhteislähtöisellä tavalla.

Hankkeen integraatiot Integrion vastuulla

Integrio on mukana hankkeessa omalla asiantuntemuksellaan integroimassa kaikki talotekniikan osakokonaisuudet yhdeksi järjestelmäkokonaisuudeksi. Integroitavia järjestelmiä ovat muun muassa aluelämmitysjärjestelmät, asuntokohtaiset olosuhdevalvonnat ja sähköautojen latausasemat. Korttelitasoisen optimoinnin avulla pystytään parantamaan kiinteistöjen hallittavuutta ja energiatehokkuutta. Yhtenä vastuualueena on myös eri kumppaniyritysten järjestelmien integrointi rakennusautomaatiojärjestelmään niin, että voidaan varmistua tiedonsiirron tietoturvallisuudesta.

Tällä hetkellä projektissa on käynnissä ensimmäinen pilottivaihe, jonka tarkoituksena on testata tiedonsiirtoa rakennusautomaatiojärjestelmän ja kumppaniyritysten järjestelmien välillä. ”Pilottikohde on meille entuudestaan jo tuttu, sillä olemme urakoineet sen yhdessä Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa vuonna 2021”, kertoo projektissa mukana oleva Integrion järjestelmäintegraattori Emil Jokinen.

Jokisen lisäksi Integriolta hankkeen parissa on tähän mennessä työskennellyt Timo Silver ja Santeri Murto, mutta pilottihankkeiden edetessä muunkin henkilöstön resursseja tullaan varmasti tarvitsemaan. Hanke on lähtenyt reippaasti liikkeelle ja Integriolla on toiveikkaat odotukset hankkeen suhteen: ”Odotamme eritoten konkreettisia vaiheita, joissa pääsemme näyttämään osaamistamme nimenomaan eri järjestelmien integraatioiden osalta”, Jokinen kertoo ja jatkaa: ”Lisäksi haluamme tuoda esille näkemystämme siitä, miten erilaisia energiaoptimointeja ja huonesäätöratkaisuja voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti sisäilmaolosuhteista tinkimättä.”

Mukana ollaan myös ammentamassa oppia ja kehitystä hankkeen muilta toimijoilta, jotka kaikki ovat alan kärkitekijöitä. ”On hienoa päästä tekemään yhteistyötä näin laajan osaamiskattauksen ympärillä. NSDC-kumppanit tarjoavat meille arvokasta tietoa alan teknologisesta kehityksestä.”

 

Seuraa hankkeen etenemistä kanavissamme!